dissabte, 16 de febrer de 1991

La Càbala anglesa

Algun dia parlarem a fons d'una de les aplicacions històriques de l'enigmística més fascinants: l'antiquíssima Càbala jueva i les màgiques relacions que estableix entre lletres i números. El complex estudi d'aquest sistema dual de signes s'anomena Gematria, i els seus coneixedors saben, per exemple, que quan Jacob somia amb la Terra Promesa i diu "Hi ha Déu en aquest lloc" el valor numèric de les lletres de la frase de Jacob en hebreu suma exactament 541, el mateix valor numèric del mot "Israel", que seria la resposta geogràfica a l'enigma. Els exemples que planteja la Gematria en llengua hebrea són tants que la defensa de la casualitat és del tot desaconsellable.
Avui ens ocupa un descobriment estèticament interessant, però molt més trivial. El jueu nord-americà Joshua S. Persky, sota el pseudònim de Peter K. Peterson, va publicar fa dos anys a Jerusalem un llibret anomenat English is Gematria (Apocalypse Press, Jerusalem 1988) en el qual argumenta les equivalències numèriques de la llengua anglesa. Persky, que ha estat poc tingut en compte fins ara, fa invents notables amb un sistema del tot simple: atorga el valor 1 a la A, el 2 a la B... i així fins al 26 per a la Z. Els exemples que proposa són pures equivalències numèriques (cal dir que la Gematria judaica arriba a fer complexes operacions matemàtiques amb les paraules santes de l'hebreu), però assoleix resultats francament notables. Així, per exemple, relaciona Israel (9+19+18+1+5+12) i Zion (26+9+15+14) perquè tots dos mots sumen 64.
D'altres relacions notables són Christ, power i glory -que sumen 77-; heretical, godless i blaspheme -81-; madonna i magdalene -62-; o Jesus, messiah, cross i Joshua -que fan totes quatre 74-. Els comptes li surten a Persky en una gran multitud de paraules relacionades amb la religió i amb la fe, d'una manera sorprenent. Però l'àmbit de la religió no és l'únic beneficiari d'aquesta nova màgia dels mots que mostra aquest jueu nord-americà. També lock (pany) coincideix aritmèticament amb key (clau); 12+15+3+11 i 11+5+25, 41. Les coincidències numèriques d'àmbit no religiós són igualment sorprenents. Truth (veritat-87) coincideix amb justice però també amb punish (castigar) i amb vindicate (reivindicar). Mathematical i arithmetic, com a bons sinònims, sumen tots dos 106; igual com senseless i irrational, que sumen 117. D'altres coincidències són més ideològiques. Per exemple, sembla que aquesta incipient Gematria anglesa només accepta un tipus d'energia, perquè energy (74) suma el mateix que nuclear; o que la nova societat que reflectirà aquest anglès cabalista considerarà els genis carn de psiquiàtric, perquè genius i madness (follia) sumen ambdues 75.
Persky, emocionat amb les seves troballes, arriba a extrems de domador de puces. Diu que la circumferència d'un cercle amb radi u ha de ser 2pi. Aleshores aplica la seva Gematria i fa circle (50)= 2x Pi (25), i encara conclou que l'àrea del cercle amb radi unitat ha de ser Pi. I efectivament, area = 25 = pi. La tossuderia del descobridor d'una coincidència bella és astoradora. Per defendre el seu sistema Persky afirma creure en la base matemàtica de totes les llengües. Tant li fa que "Pi" sigui un mot d'origen grec i que els seus números no funcionin en francès, per exemple. Persky sosté la presència d'eqüacions subtils sota el caos aparent de totes les llengües. La bellesa de la Gematria hebrea el llença a concloure que l'anglès -que ha patit innombrables evolucions fonètiques absolutament alienes als factors de caire màgic- és perfectament comparable a l'hebreu -una llengua amb textos antics que no han canviat amb el pas dels segles, sense vocals escrites i amb una tradició oral del tot supeditada a la formalització escrita dels textos-. I és que els enigmògrafs, quan s'hi encaparren, són de témer.