dissabte, 8 de maig de 1993

Deu? Déu n'hi do!

A primers de maig, el Centre d'Art Santa Mònica va acollir un seminari anomenat "El cervell total". Els doctors Christiane S. Meulemans i Josef (sic) Elias, casats i residents amb intermitències a Mèxic, van impartir unes (dues) jornades sobre Endolingüística. El nom de la ciència és copyright d'aquesta simpàtica parella de poliglotes (entre tots dos diuen que dominen —tenen un coneixement científic comparat i analític, precisen— 44 llengües de la família indoiranioeuropea). Tot plegat els ve de família. El pare de la Dra Meulemans fou el doctor Josef (imaginem que el Dr Elias, barceloní, ha manllevat aquesta efa final en homenatge al seu sogre) Meulemans, físic, matemàtic i neuròleg belga. Aquest il·lustre compatriota d'Hercule Poirot va plantejar el 1937 una hipòtesi sorprenent: a l'hemisferi dret del cervell hi ha un punt que afecta l'àrea del llenguatge, simètric i complementari del punt descobert per Broca a l'hemisferi esquerre. Les posteriors investigacions del Nobel Dr. Sperry (i dels seus deixebles del California Institute of Technology ) han confirmat la hipòtesi, alhora que desmostraven la capacitat de treball holístic (global) dels hemisferis cerebrals.
De manera que el duet Meulemans-Elias (que acaparen, sempre en parella, una dotzena de doctorats) ha dedicat la seva vida a la libidinosa tasca d'estimular el punt de Meulemans. La pràctica endolingüística els ha dut a elaborar el mètode d'aprenentatge Decaglota. L'oferta és temptadora: en una immersió de tres mesos, l'alumne adquireix deu llengües simultàniament. Déu n'hi do! El Decaglota es basa en tres principis: la presentació de frases d'estructura senzilla, l'audició per part de l'alumne en bitonia (sempre en dues llengües, l'una un to i mig més baixa que l'altra) i l'eliminació d'una dolorosa exigència que comparteixen tots els mètodes d'ensenyament de llengües: la pronúncia adequada per part de l'alumne.
Les armes secretes de l'Endolingüística són molt simples. Segons Meulemans, les llengüen es generen a partir d'estructures binàries, les quals es combinen amb estructures ternàries per formar un sistema lingüístic. Els exemples són pura enigmística. El mot llatí terra —viu a totes les llengües romàniques— conté el codi binari t r. Cal dir que la lògica endolingüística nega significació a les vocals i la diposita a les consonants. La segona llei de Meulemans-Elias es basa en la inversió dels elements d'un binari. Així, quan tr esdevé rt la inversió ens indica el que fa la terra (rotar), i la compatibilitat de les consonants dentals (d-t-th) els permet passar del subsistema llatí al germànic: earth en anglès, erde en alemany, aard en neerlandès. Però no s'aturen aquí. La tercera llei atorga determinats poders a algunes consonants. Així, la s produeix una sensació "externa". L'apliquen a l'anterior codi binari i aconsegueixen un codi ternari str, pare de star (estrella), astre o sideral. Tot plegat, un joc fascinant que ells estenen a totes les llengües que els cauen a les mans.
La terminologia endolingüística és espaterrant. Bategen els diversos endollenguatges com "criptogrames de l'inconscient col·lectiu". Després afirmen que, en somiar, escrivim el criptograma de l'inconscient individual i que l'afany de globalitat derivat del punt de Meulemans ens permet interioritzar tots els codis binaris. El mètode Decaglota, que va sortir publicat a Mèxic l'any 1988, permet un accés sistèmic (mitjançant la captació dels codis binaris i ternaris) als subsistemes llatí i germànic. La visió globalitzadora promesa comprèn les quatre llengües escandinaves, l'alemany, el neerlandès, l'afrikaans, l'anglès, el portuguès, l'espanyol, el francès, el català, l'italià i el romanès. Déu n'hi do!
A més, la feliç parella sosté que el català ocupa una posició angular entre les llengües romàniques. Però això el fan servir sovint en el Decaglota. Així, per exemple, una classe a Monterrey per ensenyar deu llengües als executius de Galavisión podria començar en bitonia amb la Dra Meulemans dient Bon jour en fa major, el Dr Elias reblant Bon dia en re sostingut major i els àvids alumnes responent xirois amb les mañanitas en mi menor. Malaguanyat Babel!