dijous, 6 d’abril de 2000

Quadrophenia

Ara fa un trimestre, en ple gener, aquesta columna us demanava impunement si "Els teniu quadrats?" com a mer pretext per divulgar la història del famós "quadrat màgic" SATOR-AREPO-TENET-OPERA-ROTAS. També oferia exemples catalans que en cap cas ultrapassaven la magnitud 4x4 i sol·licitava una mica de competitivitat per aconseguir la quadratura del cercle.
Quan els pagesos encara no havien descobert els vehicles tot terreny el 4x4 ja era força habitual entre nosaltres. I concretament a la secció "Endevinaires" d'En Patufet. Per exemple, un d'aquests protocrucigrames 4x4 va sortir publicat el 19 de maig de 1923 (en el número 998) signat per Joan de la B. Piñol. El títol era "Quadrat". Es presentava una matriu de 16 punts alineats en 4 rengles de 4 amb les definicions següents: "Substituir els punts per lletres de manera que llegits horitzontalment i verticalment donguin: 1º rotlla, Fera; 2ª Ostentació; 3ª Combinació d'oxigen, 4ª Bés." La resposta (en notació prefabriana) va aparèixer la setmana següent:

L L O P
L U X E
O X I T
P E T Ó

De 5x5s en català només en conec un parell. El primer és molt "cívic". L'ha enviat el lector de l'AVUI Carles Elias (Barcelona) responent al repte del mes de gener i l'únic però que li trobo és la grafia del gal·licisme "élite" (aquí bifront d'etilè), que els lexicògrafs catalans han acabat fixant com "elit". Pel que fa al segon, és un palíndrom perfecte lleument manipulat a partir d'un exemple que va divulgar a primers de segle el folklorista Rossend Serra i Pagès:

R E C E R
E L I T E
C I V I C
E T I L E
R E C E R


R A S A R
A V I V A
S I M I S
A V I V A
R A S A R

L'honorabilitat del "civisme" que traspua el primer quadrat màgic es pot veure pertorbada per la irrupció del "cinisme" sense que això alteri el més mínim la simetria de l'artifici. Igualment m'he permès substituir el "SITIS" original per uns avantpassats nostres en l'exemplar de Serra.
A la pel·lícula "Quadrophenia" —ben coneguda per la banda sonora dels "Who"— hi sortia un joveníssim Sting (agulló) que els tenia quadrats però, rockers a banda, els veritables protagonistes del film eren aquells nois de vespa emmirallada coneguts com els "mods". Aquesta columna, justament, tracta de mots (i de qui els vetlla), de manera que la sol·licitud de quadrats màgics esdevé repte d'altíssima dificultat. El rècord a batre és un 6x6 que he localitzat en una sèrie d'articles sobre "jocs d'esperit" que Rossend Serra i Pagès va publicar en 1916 a "La Veu Comarcal" de Ripoll i que constitueixen l'única referència històrica a l'enigmística italiana en la nostra llengua. No és un repte fàcil de superar, però els rècords francòfons i anglòfons van del 9x9 al 10x10, o sigui que ara més que mai cal tenir-los quadrats:

R A S C A R
A X I O M A
S I G N A R
C O N G R E
A M A R E S
R A R E S A