dijous, 21 de febrer de 2002

Quadrem-nos?

El Dr. Zeus Vox Ilerda i el seu marmessor literari Francesc Serra (Badalona) són dos vells coneguts d'aquesta columna. El doctor s'ha especialitzat en la superació de rècords verbívors, sempre amb un tarannà molt recreatiu. El seu marmessor és matemàtic i potser per això sap transmetre les troballes del doctor Vox amb exactitud. L'any 1993 van irrompre en el llibre de rècords verbívors amb una expressió algèbrica impecablement definida que tenia 18 síl·labes obertes consonant-vocal i superava el rècord de longitud de mot banana (CV) en català: "dodecaheterogeniminicomudenominadora" (18CV). Un any després el Dr. Vox aportava dos termes morfològicament plausibles ("transpeciòlul" i "faceciòfug") que resolien la mancança de pentavocàlics catalans que lluissin les cinc vocals ordenades alfabèticament (com el "facetious" anglès).
Aquest mes de gener, després d'un lustre de silenci verbívor, he tornat a rebre notícies del Dr. Vox a través del seu marmessor Francesc Serra. Entre altres troballes, em repta a resoldre les definicions d'un peculiar encreuat 9x9, en les seves paraules "una matriu literal simètrica d'ordre nou: allò que a Verbàlia en diuen un quadrat màgic 9x9". De fet, el 29/VI/2000 una columna com aquesta titulada "castells lletrats" donava fe del rècord que el mataroní Toni Civit acabava de batre en presentar un 8x8 com qui fa un cim de l'Himàlaia o descarrega un castell de 8:

A T R A C A R A
T R E M O L E S
R E A P R E N S
A M P L I A D A
C O R I N T I C
A L E A T O R I
R E N D I R I A
A S S A C I A T

El quadrat de Civit només presentava un mot sense entrada al DGLC: "reaprens". Però el verb "reaprendre" és un terme prou plausible en un context pedagògic i el vaig homologar. El quadrat màgic de Civit ha fet fortuna. Tanta que els editors de la recent "Enciclopèdia de la Llengua Catalana" (Edicions 62, novembre de 2001) l'han triat per il·lustrar la sobrecoberta de tan magna obra, acreditant-ne l'autoria així: "...inspirat en el quadrat màgic de Toni Civit (el de mida més gran fet fins ara en català)".
Deu ser aquest motivador "fins ara" el que ha desfermat l'endormiscada creativitat verbívora del Dr. Vox. La qüestió és que, un cop desxifrades les nou definicions literals que el seu marmessor m'ha tramés, el seu 9x9 fa:

C A P A C I T A T
A C A R O N A D A
P A R A B A L E S
A R A B I T O L S
C O B I M A N I A
I N A T A C A T S
T A L O N A R A S
A D E L I T A R E
T A S S A S S E S

Si en el 8x8 de Civit només hi havia un mot que no tingués entrada directa al GDLC, aquí n'hi ha quatre: "parabales", "cobimania", "inatacats" i "tassasses". Els dos últims són derivats més o menys admissibles (el més plausible "inatacable" hi té entrada i unes tasses enormes seran sempre "tassasses"); el primer és un compost paral·lel a d'altres com parabrisa, paracaigudes o parafang que s'usa en terminologia militar; finalment, el que pot generar més dubtes és el terme "cobimania" (definit per Vox com "Afecció, exagerada i obsessiva, a la mascota olímpica del 92"), però ningú no podrà acusar-lo de forçat. Els "arabitols" són uns alcohols derivats de l'arabinosa i "talonar" vol dir "picar de talons al terra". Ens trobem doncs, davant el primer quadrat màgic 9x9 de la llengua catalana, amb el permís de Mariscal. Ara que el Cobi ha fet deu anys, ¿algú s'anima a fer un 10x10?