dijous, 26 de gener de 1995

Progenitura noucentista

Són mots pentavocàlics tots aquells que contenen només cinc vocals —i totes diferents—, com aquesta progenitura noucentista que avui presideix la secció. En els últims temps hem analitzat 72 de les 120 possibles combinacions pentavocàliques. Avui ens les havem amb la quarta sèrie, composta pels quintets encapçalats per O. En proposar-la fa un mes, aprofitàvem una de les centenes de la loteria commemorativa anual (Sagarra 100, Voltaire 300, Rabelais 500...) per recordar que el filòsof François Marie Arouet, conegut pel seu nom de ploma Voltaire, era un contumaç aficionat als jocs d'enginy. Entre d'altres facècies de l'autor de Candide (1759) plantejàvem una deliciosa devinette que resulta prou escaient pel caire pentavocàlic de la seva resposta.
L'enunciat fa Cinq voyelles, une consonne,/ en Français, composent mon nom,/ et je porte, sur ma personne/ de quoi l'écrire sans crayon. (Cinc vocals, una consonant, en francès, componen el meu nom. i porto sobre la meva persona amb què escriure'l sense llapis). La solució és el pentavocàlic més perfecte en francès: l'oiseau (l'ocell). Curiosament, el pentavocàlic català òptim també té relació amb l'aviram, tot i el paper evident que hi juga el nostre presumpte component fenici. Així, parafrassejant Voltaire, podríem proposar: "Una erra i cinc vocals,/ en català, fan el meu nom,/ i prou que provo, als meus locals,/ de vendre el futur colom". La solució, al final de l'article.
Alguns dels mots amb què molts amables lectors han completat les 24 combinacions O-pentavocàliques ens permeten confegir un text de marcada tensió entre els ideals clàssics i les atzagaiades romàntiques (OAIUE). "Obligats a suportar el noctambulisme (OAUIE) contemplatiu (OEAIU) d'alguns doctes ploramiques (OAIUE) i el monarquisme (OAUIE) correlatiu (OEAIU) de certes ànimes prostàtiques (OAIUE), uns quants hem preferit el sotragueig (OAUEI) del concubinatge (OUIAE) policel·lular (OIEUA) entre la raó i la follia. Però quan el moviment inconstant del pèndol obliquangle (OIUAE) que representa la nostra perplexitat sobresaturi (OEAUI) el delicat equilibri que havíem aconseguit entre el caos i l'ordre, la progenitura (OEIUA) noucentista (OUEIA) reapareixerà amb el seu posat sever. Faran veu de botiguera (OIUEA) ovulífera (OUIEA) i ens advertiran: «Res de joguinejar (OUIEA) amb el foc de les coses sagrades. Si contraveniu (OAEIU) promíscuament (OIUAE) l'ordre establert i us socarrimeu (OAIEU) per la vostra inconsciència, després prou que rondinareu (OIAEU) quan l'obscurantisme (OUAIE) comparegui (OAEUI) puntual a la seva cita i s'apoderi de les febles voluntats de la concurrència (OUEIA)». Són així els advertiments amb què us pot obsequiar (OEUIA) un bon contertulià (OEUIA) noucentista (OUEIA), no fos cas que profanéssiu (OAEIU) les nostàlgiques (OAIUE) boixadures (OIAUE) de la cultura sobrevinguda (OEIUA) del poliuretà (OIUEA) i us vagués de reivindicar qualsevol nova porqueria (OUEIA)".
Els mots pentavocàlics que conformen aquestes combinacions han estat subministrats pels lectors Rosa Cura, Andreu Font, Jep Ferret, Ramon Giné, Dídac Palañà i Virgínia Leblanc. La vida del faedor de pentavocàlics és tan dura que encara no ens ha arribat cap combinació acceptable en OEIAU , OIEAU, OUAEI ni OUEAI. Si en descobriu, o voleu completar l'última sèrie de pentavocàlics (les 24 combinacions que comencen per U), escriviu a la Secció Enigmística de l'AVUI. El pentavocàlic òptim en català, que respon l'endevinalla plantejada, és "ouaire".