dijous, 14 de febrer de 2002

Salvem l'Amaçònia!

La publicació en assequible edició de butxaca d'un "Diccionari de la francmaçoneria" confegit per Albert Fargas (Edicions 62, 2001) contribuirà a il·luminar una mica aquest territori tan fosc. (Per cert, si parlem de lluminàries cal destacar l'aportació d'A. Casals a un dels fòrums verbívors d'Internet: el cas d'un rector que va batejar amb el nom d'Il·luminada una filla dels Conesa-Bombilla). Doncs bé, Albert Fargas il·lumina aquí amb molta més cura l'univers francmaçó provant de no enlluernar-nos amb llampecs sensacionalistes. Atrinxerat rere l'ordre alfabètic que imposa la col·lecció, descriu símbols, costums, rituals i altres peculiaritats de les lògies maçòniques antigues i modernes, des dels constructors egipcis de les piràmides fins als seguidors de la moderna maçoneria especulativa (més centrada en la construcció de persones), sense oblidar els faedors de catedrals ni els grans noms de la maçoneria internacional, entre els quals destaca amb llum pròpia George Washington.

Els verbívors hi xalem en descobrir que la G majúscula (sexualment tan connotada) és també la lletra més important de la francmaçoneria. Símbol pitagòric i inicial de "Gnosis", "Geometria" o "God" (Déu en anglès, però també Gae en sirià, Gud en suec, Gott en alemany o Goda en persa), en els rituals maçònics la G apareix al centre del pentagrama (sol) i de la figura humana, just damunt dels genitals. Quan l'aprenent de maçó passa la prova iniciàtica a l'anomenada "Cambra de Reflexió" o "Caverna" ho fa sota la inscripció d'una divisa vítria: V.I.T.R.I.O.L. Davant d'aquest acrònim de paret l'aspirant diu "no sé ni llegir ni escriure, només sé dir una lletra darrere una altra, si em dieu la primera lletra jo us diré la segona"... Fargas ens revela que V.I.T.R.I.O.L. oculta "Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem" (visitant l'interior de la terra i rectificant obtindràs la pedra oculta o filosofal). En química, per influència alquímica, el Vitriol és el sulfat de ferro i l'oli de Vitriol l'Àcid Sulfúric.

Una altra especulació acronímica atorga nous sentits al conegut INRI cristià. Segons els evangelis INRI oculta el missatge "Jesús de Natzaret, Rei dels Judeus", però els maçons hi associen altres significats més antics. Fargas en cita tres. En primer lloc, INRI serien les inicials dels quatre elements bàsics en hebreu: Iammim (aigua), Nour (foc), Rouahh (aire) i Iabescheh (terra). En segon, enclouria l'antic aforisme alquímic "Igne Nitrium Rotis Invenitur" que expressa el poder dels tres elements bàsics de l'Alquímia (sal, sofre i mercuri). I finalment, seria un mot sagrat que els Rosacreu despleguen així: "Igne Natura Renovatur Integra". La francmaçoneria és un món sorprenent, deutor dels antics rituals militars però molt humanista. Els aprenents estudien gramàtica, els companys lògica i els mestres es concentren en la retòrica. La seva proverbial discreció fa que els seus símbols sovint passin desapercebuts. Si algú detecta, per exemple en una obra de Gaudí, una G seguida de tres puntets que representen els tres vèrtexs d'un triangle equilàter, difícilment sabrà que és un missatge maçònic abreujat. Si fem que el signe : equivalgui al trianglet, G: vol dir Germà, O: Orient, MM: Mestres i G:A:D:U: Gran Arquitecte de l'Univers. En boca de Franco el terme maçó va esdevenir sinònim de roig o separatista. Salvem l'Amaçònia!